Είδη Βελονισμού:

-Ιατρικός Βελονισμός

-Παραδοσιακός Βελονισμός

-Ηλεκτροβελονισμός

-Laser Βελονισμός

-Ωτοβελονισμός

-Κρανιοβελονισμός

-Μικροσύστημα

-Neutral Therapy

-Su Joc

-Moxa
   

       
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

 

 

 

Visit the web site of FCnet


Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα για το βελονισμό από τον ιατρό Μιλτιάδη Καράβη και πείτε μας τη γνώμη σας
Νέα ιστοσελίδα για το Βελονισμό και τον Ιατρικό Βελονισμό

Θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένα τα παρακάτω λογισμικά για να μπορέσετε να δείτε τις ιστοσελίδες.
Adobe Acrobat Reader, WinZip, Macromedia Flash Player.
Κάντε κλικ στα παρακάτω εικονίδια για να κατεβάσετε τα προγράμματα.

Get Adobe Acrobat Reader                     Get WinZip                 Get Macromedia Flash Player